Launceston Show Results – 28 July 2016

RAM
1st – T Nancekivell
2nd – W Harris
3rd – S Stewart

EWE
1st – J Osborne
2nd – B & A Watts
3rd – T Nancekivell

EWE LAMB
1st – B & A Watts
2nd – J Osborne
3rd – T Nancekivell

SHEARLING EWE
1st – J Osborne
2nd – R Harris
3rd – T Nancekivell

RAM LAMB
1st – J Osborne
2nd & 3rd – B & A Watts

PAIRS – 1st – J Osborne
CHAMPION - J Osborne
CHAROLLAIS RESERVE CHAMPION – T Nancekivell