Dorset County Show Results 2017

Ram
1st – Mrs G Beckley
2nd – M Miller
3rd – M Miller

Ram Lamb
1st – Mrs C Irwin
2nd – Mrs G Beckley

Ewe
1st – Mrs C Irwin

Shearling Ewe
1st – M Miller
2nd – Mrs C Irwin
3rd – M Miller

Ewe Lamb
1st – Mrs C Irwin
2nd – Mrs G Beckley
3rd – Mrs C Irwin

Group of Three
1st – Mrs C Irwin
2nd – M Miller
3rd – Mrs G Beckley

CHAMPION – Mrs C Irwin – Senior Ewe
RESERVE CHAMPION – M Miller – Shearling Ewe