Benthan Show – 3rd September 2016

Ram
1st – J D V Towers
2nd – J Stott

Ram Lamb
1st – J D V Towers
2nd & 3rd – J Stott

Ewe
1st – J D V Towers
2nd – J Stott

Shearling Ewe
1st – J Stott
2nd – J D V Towers

Ewe Lamb
1st – J Stott
2nd – J D V Towers

Female Champion – J D & V Towers
Male Champion – J D & V Towers
Overall Champion – J D & V Towers